**Synergická směs WINNER posiluje vůli, dodává jistotu a rozhodnost.**

Ve složení je zastoupen **cedr himalájský, pomeranč a eukalyptus**. Synergie tak může být účinnou pomocí i při prokrastinaci, chorobném odkládání povinností, a při překonávání lenosti. Pomáhá překonávat postoj oběti a přemáhat nepříznivé okolnosti, ale i apatii.

Pokud se chcete v životě cítit jako vítěz, je pro vás důležitá **schopnost pohotové a pozitivní akce, vytrvalosti a houževnatosti.** Směs WINNER je ve vás může povzbudit. Posílí vaši schopnost reagovat adekvátně k vzniklé situaci, překonávat postoj oběti a přemáhat nepříznivé okolnosti, ale i apatii. **Podpoří vaše sebevědomí**, uvolní sílu k překonání strachu a zklamání a **aktivuje ve vás schopnost proměny a obnovy.**

Směs také zvyšuje smysl pro realitu, pocit uzemnění a podporuje bystrost a sebejistotu potřebnou při řízení svého vlastního života.

Chybou je vložit to své mysli myšlenku vlastní neschopnosti, malosti a omezenosti. Rozviňme svůj vnitřní potenciál. Narodili jsme se abychom zvítězili.