**Synergická směs TRANSFORMATION vás podpoří ve znovunalezení svého středu.**

Směs BEWIT TRANSFOMATION může vytvořit povznášející pocit čistoty a důvěry. Vůně pomáhá utišit obavy a starosti a “otevřít srdce”. Přináší zklidnění, jemné upokojení, větší soustředění a očištění intelektu.

Celkově směs pomáhá překonat lhostejnost, **povznáší a probouzí „chuť do života“**. Uklidňuje a navozuje pocit spokojenosti a optimismu.

Pomáhá obnovit smysl pro hierarchii hodnot a pocit bezstarostnosti, překonat životní dezorientaci, pocit, že jsme “na dně” a snášet “rány osudu”.

**Vyjasňuje intelekt.** Pomáhá vyrovnat se s minulostí, utišuje smutek a ztráty a obnovuje schopnosti sebekázně. **Zahání výčitky a nastoluje optimismus.**