Kolik z nás prožívá životní situace ve spěchu a nervozitě. Často nestíháme, jsme přetížení, unaveni. Máme spoustu povinností, přání a očekávání.
Vyčlenit si chvilku času, zklidnit se, oprostit se malicherností každodenního života a procítit vděčnost za to co máme a kde se nacházíme. Vděčnost za pomoc, které se nám dostalo od druhých lidí. Vděčnost za to že žijeme. To mohou být pro mnohé z nás ty nejhodnotnější chvíle dne. Kapka vyvážené směsi BEWIT THANK YOU, DĚKUJI, může být v této situaci tím nejlepším pomocníkem.
Pro mnohé může být takové několikaminutové každodenní tiché poděkování silným transformačním prvkem, který vnese do našich životů silný příliv pozitivní energie.

**Upřímné poděkování a vyjádření vděčnosti otevírá srdce.**

Darování této krásné směsi nevyžaduje další komentář.