Tato vyvážená směs nejkvalitnějších esenciálních olejů může být podporou obzvláště na mentální úrovni. Každý v sobě máme archetyp krále a každý z nás na své životní cestě, ať už vědomě, či nevědomě, pracuje na jeho objevení, vybalancování a rozzáření. Směs BEWIT KING aspiruje na to být podporou a pomocí na této cestě.

Archetyp krále můžeme vnímat jako završení a propojení všech ostatních archetypů. Král je. Pochopil tajemství výzvy nekonat. Což neznamená pasivitu, ale konání bez egoismu. Inspirovanou činnost. Službu. Energie Krále plyne vyzařováním, projevuje se jeho pouhou přítomností. Francouzští králové raného novověku toto umění demonstrovali svým “slunečním” naturelem. Král je božským dítětem (přírodním principem) v každém z nás. Je zralý a nesobecký. Je celistvý a moudrý. Postoj Krále je postojem organizovanosti, síly a požehnání.
Jestli současná společnost něco potřebuje, tak je to více lidí, kteří v sobě našli a rozvinuli archetyp krále, kteří si uvědomují, že jsou krály už nyní a realizují toto uvědomění v praktickém životě.