Radost je naším přirozeným stavem. Pokud se neradujeme, je to známka toho, že nejsou v kontaktu sami se sebou s hlubší částí naší osobnosti, nejsme v kontaktu se svým Nadjá. Prvním krokem k nápravě je uvědomit si, že nejsme radostní a druhým krokem je to změnit. Technik jak provést tuto změnu jsou stovky a tisíce. Všechny bychom je mohli rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou techniky, kdy nesprávnou, myšlenku, emoci, či postoj nahradíme tou správnou. Například si uvědomíme, že jsme smutní a smutek nahradíme radostí. Druhou, nesporně složitější, variantou je uvědomit si neharmonii, nelad a zvládnout je, překonat, vstupem do Ticha. “Rozustit” je v Tichu.

Směs BEWIT JOY je sestavena tak, aby svou nádhernou podmanivou vůní a energií působila celostně a podpůrně v obou dvou skupinách technik a postojů.

Pokud se na své životní cestě neradujeme, nepochopili jsme ji.