**Směs vám může pomoci rozvinout jednu z nejcennějších schopností – intuici.**

Výraznou součástí směsi je **olej z kadidlovníku**, který přináší **zklidnění, jemné upokojení, větší soustředění a očištění intelektu**. Podobně účinkuje rovněž **kmín**, který evokuje **pocit jistoty**. **Vavřín** je tradičně vnímán jako vizionářská bylina a může ve vás posílit **sebedůvěru a inspiraci** a pozvednout mysl. Celkově směs může zklidnit váš intelekt a emoce, nastolit uvolnění, spokojenost a klid a podpořit možnost schopnosti zachytit intuici a rozlišit ji od pseudointuice.

Pravou intuici si nemůžeme vynutit, je to dar, který k nám přichází z hlubších vrstev Vědomí. Můžeme ale připravit vhodné podmínky, které nám umožní intuici zachytit a využít. Umění dělat správná rozhodnutí ve správném čase patří k pilířům úspěšného života a může nám ušetřit mnoho zbytečných zklamání a proher.

Intuice nám udává směr, jednotlivé kroky v daném směru je třeba promyslet intelektem a vykonat vlastní vůlí.