Tato vyvážená směs vzácných esenciálních olejů BEWIT GASTO může být podporou při redukci negativních emocí a očistě organismu. Inhalací se jednotlivé složky esenciálního oleje dostanou do těla, kde pomáhají při harmonizaci. Výhodou esenciálních olejů je, že dokáží současně působit na mnoha úrovních a mnohými mechanizmy. Vzájemným spolupůsobením jednotlivých esencí ve směsi je dosahováno silného synergického efektu.