Tato vyvážená směs esenciálních olejů může být podporou a ochranou při redukci při očistě od účinků elektrosmogu.
Působení směsi může být pomocí při organizmu speciálně v situacích vystavení působení elektrosmogu.
Velkou výhodou esenciálních olejů je, že dokáží současně působit na mnoha úrovních a mnohými mechanizmy. Vzájemným spolupůsobením jednotlivých esencí ve směsi je dosahováno silného synergického efektu.