**Pokud chcete udržet své strachy a obavy na uzdě, obnovit svou odvahu a snadněji překonat lenost a apatii, zkuste sáhnout po směsi COURAGE.**

Určité formy strachů mohou být dokonce prospěšné. Mohou nás chránit. Pokud se ale tyto emoce vymknou naší kontrole, mohou nás paralyzovat a mohou se také odrazit v mnohých fyzických problémech. Možná cítíte strach, ale víte, že ho můžete překonat.

Aktivním prvkem je tu **esenciální olej z himalájského cedru**, který je tradičně vnímán jako podpůrný a posilující životní energii a vůli. K němu je přidáno **kadidlo**, které přináší zklidnění, větší soustředění a očištění intelektu. **Tymián** může povzbudit odvahu, úsilí a morálku. **Jalovec** navíc pomáhá zbavovat se nechtěných břemen.

**Nedovolme, aby strachy a obavy narušily naši vnitřní harmonii a pocit sebedůvěry.**